Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах

переглянути інформацію

Річна фінансова звітність за 2020 рік

переглянути фінансові показники

Висновки аудитора товариства за 2020 рік

переглянути аудиторський висновок

Річна інформація Емітента за 2020 рік

переглянути річну інформацію

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства 27.04.2021 року

переглянути інформацію

Протоколи загальних зборів від 28.04.2020 року

переглянути протокол

Особлива інформація Емітента про зміну посадових осіб від 28.04.2020 року

переглянути особливу інформацію

Висновки аудитора товариства за 2019 рік

переглянути інформацію

Річна інформація про емітента за 2019 рік

переглянути річну інформацію

Повідомлення про проведення загальних зборів на 28.04.2020 року

переглянути повідомлення